Poliisiharjoittelija saa palkkaa, hoitajaharjoittelija talkoilee

Hoitohenkilöstön henkilöstövaje on ollut tänä kesänä vaikea muun muassa terveyskeskussairaaloissa, kotihoidossa sekä ikäihmisten asumispalveluissa. Henkilöstövaje hankaloittaa koko palveluketjun toimintaa. Monessa terveyskeskussairaalassa on jouduttu sulkemaan osastoja useamman kuukauden ajaksi. Tällöin suurin paine kohdistuu jälleen keskussairaalaan ja sen kesäaikana ruuhkautuneeseen toimintaan.

Tähän olemme tottuneet jo aikaisempina vuosina ja kiltisti odottaneet päättäjiltä oikeita päätöksiä ja parempia aikoja. Onko sellaisia näköpiirissä?

Perusongelma on henkilöstön saatavuus ja pitovoima, mitkä ovat olleet jo useamman vuoden ongelmia koko sote-alalla. Mielestäni työolojen kehittäminen sekä palkkojen korottaminen koko sote-alalla ovat aivan keskeisiä keinoja, millä henkilöstöpulasta kärsivää alaa tulee lähteä elvyttämään.

Työstä saatava asianmukainen korvaus lisää alan veto- ja pitovoimaa ja tuo alalle uusia ja hoitotyöstä jo karanneita työntekijöitä takaisin.

Hoitotyön opiskelijoiksi on ollut vielä viime vuosina kohtuullisen hyvin hakijoita. Valtakunnallisesti on kuitenkin nähtävissä erityisesti sairaanhoitajakoulutukseen hakeutuvien vetovoiman heikkenemistä.

Poliisin ja hoitohenkilöstön koulutus ovat ammattikorkeakoulupohjaisia. Molempiin koulutuksiin kuuluu pitkät harjoittelujaksot työssä. Kun poliisiksi opiskeleva lähtee työharjoitteluun, hän saa siitä opiskeluajan palkan, mahdolliset haittatyökorvaukset ja joskus jopa päivärahan. Myös opiskelijan ohjaaja saa ohjaamisesta korvauksen. Näin tulee ollakin, koska yhdessähän samoilla työtehtävillä pelätään ja myös iloitaan.

Hoitajaksi opiskeleva tekee työtä talkoilla ja pelkällä ammattiylpeydellä. Ammattikorkeakoulut maksavat yli kahdeksan miljoonaa euroa sote-harjoitteluista eri yrityksille ja julkisille toimijoille. Eikö tästä rahasta liikenisi vähän hoitoalan opiskelijoillekin?

Hoitoalan koulutukseen on mahdollista saada muutoksia, mikäli niin haluamme. Muutoksella olisi kyse nimen omaan yhdenvertaisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja arvostuksesta hoitoalaa kohtaan.

Hoitajapula ei lähde juhlapuheilla, eikä edes käskemällä. Se lähtee arvostuksella ja arvostus lähtee aina teoista. Teot ovat olleet vuosien mittaan vähissä, olipa hallituskokoonpano mikä tahansa.

Kari Kulmala

P-Karjalan aluevaltuutettu

Eduskuntavaaliehdokas Savo-Karjalassa

Kategoriat: Mielipidekirjoitukset - Pohjois-Karjala