Parlamentista kansanedustaja Karoliina Partanen: Sote odottaa korjaussarjaa sekä tosiasioiden myöntämistä

Lääkäriystäväni lähetti minulle kuvakaappauksen yhden haja-asutusalueen työpaikkailmoituksesta. Ilmoituksen mukaan viidennen vuoden lääketieteen opiskelijalle luvattiin 13 500 euron kuukausipalkka.

Ilmiö on yleinen monella haja-asutusalueella. Sote-palveluiden tarpeen kasvaessa rajusti muun muassa väestön ikääntymisen myötä on selvää, että työvoimapula ja haasteet palveluiden tarjoamisen osalta kasvavat.

Mikäli palveluiden tarjoamislupausta ei pohdita uudelleen, 13 500 euron kuukausipalkka tuskin on vielä korkein palkka mitä osaajille maksetaan.

Soten huutava työvoimapula johtuu osittain siitä, että sote-palveluiden verkko on edelleen tiheä. Se on rakennettu aikana, jolloin maaseudulla ja haja-asutusalueilla asui huomattavasti nykyistä enemmän ihmisiä. Mitä hajanaisempi palveluverkko on, sitä enemmän henkilökuntaa tarvitaan.

Toki kyse on myös työolosuhteista ja -ehdoista, mutta mitä hajanaisempi palveluverkko on, sitä enemmän henkilökuntaa tarvitaan.

Kaupungistuminen on yleismaailmallinen ilmiö, eikä sitä voida estää. Väestö valuu kaupunkeihin tai suurempiin keskuksiin. Tulevaisuuden hyvinvointilupauksen raamit on rakennettava tämän ilmiön ympärille.

Yhdenvertaista ei ole sekään, että palveluiden tuottaminen paikkakunnasta riippuen, maksaa veronmaksajille hyvin erilaisen määrän. Hyvinvointialueiden palveluverkostoa ei voida tarkastella kuntarajojen mukaisesti.

Henkilöstöpula, palvelutarpeen kasvu ja kustannuspaineet ovat tuoneet meidät pisteeseen, jossa päättäjien on ryhdyttävä pohtimaan muutakin kuin seuraava vaalitulosta.

Lisärahoituskaan ei välttämättä auta, koska suurin pullonkaula palveluiden saamisessa on henkilöstön puute.

Tässä hetkessä on kysyttävä, että onko jokaisessa kunnassa oltava laajat palvelut vai olisiko terveydenhuolto pelastettavissa koko Suomessa palveluita keskittämällä?

Suomalaiset tarvitsevat matalan kynnyksen perusterveydenhuollon palveluita. Palveluita on saatava nopeasti, kun ihminen sairastuu.

Kohtuutonta ei liene se, että ainakaan harvemmin tarvittavia palveluita otettaisiin vastaan esimerkiksi työttömyysturvalaissa määritetyllä työssäkäyntialueella.

Karoliina Partanen
kansanedustaja

Kategoriat: Uutiset