Kari Ojala: Rajat ylittävässä terveydenhuollossa on ongelma: ”Suosii seutuja, joista on helppo matkustaa rajan yli, ja potilaita, jotka pystyvät toimimaan ulkomailla hyvin”

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Lakimuutoksen myötä korvauksen voi jatkossa saada toisessa EU-maassa annetusta hoidosta, ja ylärajana on hoidon todellinen kustannus tai vastaavan hoidon kustannus omalla hyvinvointialueella.

Aiemmin tällaisesta hoidosta on saanut Kela-korvauksen. Uusi säädöstö laajentaa korvausalaa oleellisesti. Korvauksen voi saada ilman Kelan ennakkolupaa, mutta jos vastaava hoito edellyttäisi Suomessa lähetettä, sellainen edellytetään.

Lakimuutos on sinänsä tervetullut, koska se lisää kansalaisten valinnanvapautta. Se edistää myös julkisen sektorin palvelutuotannon kustannustietoisuutta ja kulurakenteen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Laki kuitenkin asettaa suomalaisen potilaan ja terveydenhuollon yksityissektorin erikoiseen tilanteeseen: potilas saa halutessaan julkisin varoin kustannettavaa yksityissektorin hoitoa muista EU-maista kuin Suomesta.

Tällainen valinnanvapaus suosii seutuja, joista on helppo matkustaa rajan yli esimerkiksi Viroon tai Ruotsiin, ja potilaita, jotka pystyvät toimimaan ulkomailla hyvin.

Lainsäädäntö laiminlyö itäisen ja pohjoisen Suomen ammattilaispulasta kärsiviä alueita, iäkkäintä väestöä ja mielenterveydellisistä syistä toimintarajoitteisia – eli kaikkia jo muutenkin alihoidettuja potilasryhmiä.

Nähtäväksi jää myös, miten terveydenhuollon isot yksityiset toimijat reagoivat. Painottuuko suomalaisten hoitotoimintaa esimerkiksi Suomenlahden eteläpuolelle?

Hyvinvointialueilla on kaksoisrooli terveyspalveluiden järjestäjänä ja tuottajana, mutta palvelutuotannon on kuitenkin oltava aidosti monituottajamalliin perustuvaa valtakunnallisen lainsäädännön perusteella, ei jokaisen hyvinvointialueen päätettävissä.

Suomen sotelainsäädäntöä on välittömästi muutettava. Valinnanvapauden on tultava suomalaisten saataville Suomessa.

Kari Ojala
kansanedustajaehdokas
Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen varapuheenjohtaja

Kategoriat: Uutiset