Kansanedustajaehdokas Karoliina Partanen: Lasten liikkumismahdollisuuksia on parannettava määrätietoisesti

Lasten ja nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää monella tapaa. Islannissa ja Ruotsissa keinoksi on otettu vahvasti lasten ja nuorten urheilumahdollisuuksien parantaminen. Suomi on jäänyt tässä kehityksessä pahasti jälkeen.

Suomessa kaikilla lapsilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa. Juuri nyt, kun lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja kaikki elinkustannukset ovat nousseet, on tärkeää, että lasten ja nuorten tasavertaisiin harrastusmahdollisuuksiin panostetaan. Yhteiskunnan panostukset nimittäin kantavat tässä asiassa. Hyvänä esimerkkinä toimivat Islanti ja Ruotsi, joissa esimerkiksi päihteiden käyttäminen on vähentynyt huomattavasti tehtyjen toimien myötä. Panostuksilla ei pidä tavoitella huippu-urheilijoiden lisäämistä, vaan sitä, että lapset saavat nauttia liikunnasta.

Suomessa alle 10-vuotiaan harrastuskustannukset ovat helposti pari tuhatta euroa vuodessa. Islannissa kulut ovat noin puolet valtion ja kuntien panostusten takia. Suomen harrastamisen mallia, jonka mukaan tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä, pitää kunnianhimoisesti laajentaa myös koulun ulkopuolelle. Ruotsissa kuntien panostus liikuntaan ja urheiluun on pohjoismaisessa vertailussa omaa luokkaansa.

Suomessa tasa-arvoiseen liikunnan harrastamiseen on vielä matkaa. Työtä on tehtävä, koska liike on lääke ja tärkeää ennaltaehkäisyä moneen ongelmaan.

Karoliina Partanen
Kansanedustajaehdokas

Kategoriat: Uutiset