Kokoomuksen Pohjois-Karjalan aluevaltuustoryhmä jätti aloitteen 11.10.2022 hyvinvointialueen veto- ja pitovoiman parantamiseksi

Työssä viihtyvyyden ja rekrytoinnin parantamiseksi Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä esittää käynnistettäväksi hyvinvointialueelle ”Siun Soten hoitaja 2.0 mallia”, jossa hoitajille suunnitellaan yksi päivä kuukaudessa tai kahdessa kuukaudessa koulutuksiin ja kehittämistyöhön. Näihin koulutuspäiviin suunnitellaan valmiita toimintamalleja eri yksiköitten tarpeita vastaamaan sekä hoitajien yksilöllisen osaamisen kehittämisen tarpeiden mukaan. Toimintamalli vaatii sen, että sitä varten on varattu niin aikaa kuin henkilöresurssia….

|

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue toteutti asukaskyselyn

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toteuttamaan asukaskyselyyn tuli 2340 vastausta 481 eri henkilöltä. Kyselyn on tarkoitus olla päättäjien tukena hyvinvointialuestrategiaa työstäessä. Kyselyssä nousi seuraavia huomioita: lähes puolet vastaajista pitivät asiakaslähtöisyyttä tärkeimpänä perusperiaatteena. Lähes neljännes vastaajista taasen nosti tärkeimmäksi asiaksi turvallisuuden. Strategiatyö ja palvelusuunnitelman laadinta jatkuvat asukkaiden kanssa Kohti hyvinvointialuetta -kuntakierroksilla marras-joulukuun aikana. Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen…

Sisällön loppu

Sisällön loppu