Kauas yhtiöt karkaavat

Vastuun kannalta osakeyhtiömuoto on nerokas. Hallitus vastaa henkilökohtaisesti toimistaan ja yhtiöön sijoittaneet omalla pääomallaan. Tämä synnyttää tasapainon, joka ohjaa yhtiön toimintaa vastuullisempaan suuntaan. Julkisomisteisissa, kuten kuntien yhtiöissä tätä tasapainoa ei kuitenkaan ole. Hallituksen jäsenet kyllä toki vastaavat henkilökohtaisesti toimistaan, mutta omistajan edustajat (tässä tapauksessa esim. kunnan virkamiehet tai omistajanohjauksesta vastaavat päättäjät) eivät kanna oman omaisuutensa…

Kunnan elinvoima syntyy paikallisesti

Kunnan elinvoima lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä – ihmisten omasta tekemisestä. Elinvoima syntyy ihmisten aktivisuudesta ja yritteliäisyydestä ja kunnan tehtävä on tämä mahdollistaa. Tässä Kokoomus eroaa vasemmistopuolueista, jotka vannovat julkisen vallan merkitykseen ihmisen kokonaisvaltaisessa ”ohjaamisessa”. Kunnissa olosuhteet ovat erilaisia, mutta samat perusperiaatteet pätevät: mitä enemmän yrittäjämyönteisyyttä, yhdistystoimintaa ja uusia ideoita, sitä enemmän elinvoimaa ja sosiaalista…

Nykyinen ansiosidonnainen syrjii nuoria

Suomessa on käytössä ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä, jossa ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavat vain työttömyyskassojen jäseneksi liittyneet, vaikka pääosin tuo työttömyysturva rahoitetaan kaikilta perittävistä veroista ja veroluonteisista maksuista. Koronakevät osoittikin järjestelmän heikkoudet. Tällä hetkellä vain noin viisi prosenttia työttömyyskassojen rahoituksesta tulee työttömyyskassan jäsenmaksuista. Näin ollen kaikki työssäkäyvät rahoittavat lähes koko ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksamalla veroja ja työttömyysvakuutusmaksuja, mutta itse ansiosidonnaista…

Oikeusministeriön ja hallituksen tekemättömyys näkyy vaalien siirtämisessä

Savo-Karjalan Kokoomuksen puheenjohtajan asemasta nähtynä pidän kuntavaalien siirtämistä suurena epäonnistumisena oikeusministeriöltä ja hallitukselta. Oikeusministeriö on viestinyt jo viime syksynä olevansa valmis järjestämään vaalit kaikissa tautiolosuhteissa. Totuus osoittautui yllättäen aivan toiseksi ja kuntavaalia siirretään vain muutama päivä ennen ehdokasasettelun päättymistä. Kiihtyvän koronatilanteen myötä puoluesihteerit ovat pakotettuja esittämään vaalien siirtämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus ja…

Sisällön loppu

Sisällön loppu