Karoliina Partanen Timo Suhosen kirjoituksen luettuaan: ”Seuraa vain vastakkainasettelua”

Nykyistä poliittista keskustelua tuntuu leimaavan tahallinen väärinymmärtäminen. Kansanedustaja Timo Suhosen kirjoitus (SS 27.7.) on tästä harmillinen esimerkki.

Suhonen arvosteli kirjoituksessaan lausumaani Sanna Marinin (sd.) hallituksen työllisyystoimista. Kirjoitin sosiaalisessa mediassa, että hallitusohjelman mukainen toimeenpantava työmarkkinauudistus tuo Suomeen noin 78 000 uutta työpaikkaa. Marinin hallitus loi vastaavilla toimilla 1 000 uutta työpaikkaa.

Viittasin nimenomaisesti edellisen hallituksen työmarkkinauudistuksiin ja niiden puuttumiseen.

Talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi helmikuussa 2023, että Marinin hallituskaudella työllisten määrän lisääntyminen perustui ensisijaisesti vuoden 2017 eläkeuudistukseen sekä koronan jälkeiseen talouden elpymiseen, ei hallituksen tekemiin työmarkkinoiden sääntelyä koskeviin työllisyystoimiin. Arviointineuvoston tehtävänä on toimittaa tutkimustietoon perustuvaa riippumatonta analyysia.

Yksittäisten lauseiden irrottaminen oman poliittisen agendan edistämiseen on harmillista, ja siitä seuraa vain vastakkainasettelua. Minä uskon vuoropuheluun ja kysymysten esittämiseen, jos jotakin asiaa ei ymmärrä. Odotan jo kovasti syksyä, kun pääsemme edustaja Suhosen kanssa keskustelemaan työelämän uudistuksista työ- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Hallitusohjelmassamääräaikaisten työsopimusten käytön perusteen muuttamista perustellaan työllistämisen esteiden purkamisella ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistamisella. Monet pienet aloittelevat yritykset kamppailevat kysynnän vakiintumattomuuden kanssa. Hallitusohjelman kirjaus vastaa erityisesti tähän ongelmaan.

Samanaikaisesti aiomme varmistaa, ettei muutos lisää työsopimusten perusteetonta ketjuttamista. Ketjuttamiseen pitää puuttua erityisesti naisvaltaisilla aloilla, kuten hoiva-alalla.

Sairausajan palkkaamuutetaan siten, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on omavastuupäivä, jolta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa, ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu.

Omavastuupäivää ei sovelleta viiden vuorokauden tai sitä pidempiin sairauslomiin eikä silloin, kun työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista.

Suhosen kirjoituksesta voi saada käsityksen, että ensimmäinen sairaslomapäivä tulee palkattomaksi kaikille ja jokaisella alalla.

Karoliina Partanen,
kansanedustaja

Kategoriat: Uutiset