Kansanedustaja Karoliina Partanen: Palkalla on voitava tulla toimeen – Hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksen tulevaisuus on turvattava

Palkansaajien köyhyydestä on tullut arkipäivää. Usea koulutettu työntekijä on kertonut julkisesti, että kustannusten nousu ja palkan verotus on johtanut siihen, että palkalla ei enää tule toimeen. Matalapalkka-alojen verotus Suomessa on kohtuutonta. On nöyryyttävä hankkia koulutus, tehdä töitä ja hakea samalla yhteiskunnan tukea elämiseen. Nykyään kyse ei ole pelkästään asumistuesta vaan myös ruoka-avusta. Enää ei auta edes se, että on pienet menot.

Työn tekemisen, ahkeruuden ja yrittämisen pitää olla aina kannattavaa ja siitä tulee palkita oikeudenmukaisesti. Verotusta keventämällä luomme ihmisille mahdollisuuden pitää itsestään huolta. Me kokoomusnaiset olemme kevään aikana keskustelleet useita kertoja toreilla siitä, että ei ole motivoivaa käydä töissä ja hakea samalla tukea asumiseen. Verotuksen keventämisen pitää kohdistua kaikkiin tuloluokkiin, mutta erityisesti heille, jotka joutuvat hakemaan asumiseen ja muuhun elämiseen tukea työn tekemisen ohella.

Suomen veroaste on 44 prosenttia, kun taasen EU-maiden keskiarvo on 35 prosenttia. Suomen veroastetta on pystyttävä laskemaan. Liian korkea veroaste näivettää yrittämistä, ahkeruutta ja toimeliaisuutta. Palkkojen verotuksen alentaminen johtaisi usean palkansaajan osalta sosiaalietuuksien tarpeen vähentymiseen. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus tulla toimeen omalla palkallaan.

Tulevan hallituskauden tärkein tehtävä on turvata hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksen tulevaisuus. On selvää, että tarvitsemme julkisen sektorin palveluita. Koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaaliturva, yleinen järjestys, palo- ja pelastustoimi ja maanpuolustus ovat kaikki tarpeellisia. Julkiset palvelut on kuitenkin hoidettava mahdollisimman tehokkaasti. Palveluiden turvaaminen ei voi perustua ihmisten palkkatulojen verotuksen korottamiseen. Verotuksen painopistettä on siirrettävä tulojen verotuksesta haittojen verotukseen kuten terveysperusteiseen verotukseen.

Karoliina Partanen, kansanedustaja

Kategoriat: Uutiset