Kansanedustajaehdokas Marjo Vallius-Hyttinen: Sote-palveluiden tilanne on erittäin haasteellinen

Sosiaali- ja terveydenhuolto on ruuhkautunut, ja kaikki eivät pääse palvelun piiriin toivotussa ajassa. Jokaiselle meistä kaikista tärkein asia on terveys. Jos emme pääse palveluiden piiriin, tilanne pahenee, elämänlaatu heikkenee ja kustannukset kasvavat. Mielen hyvinvoinnin järkkyessä ovat sosiaalipalvelut tärkeä osa meidän hyvinvointiamme. Jokaisella on oikeus saada myös kiireellisessä tapauksessa yksilöllistä tarpeeseen perustuvaa sosiaalipalvelua.

Perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon tarvitaan lisää voimavaroja. Työ on kovin kuormittavaa vaativuutensa ja loputtoman työmääränsä vuoksi. Jokainen ammattilainen haluaa tehdä työnsä hyvin keskittyen tehtäväänsä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on luotava mahdollisuus tehdä sitä työtä, mihin heidät on koulutettu. Sihteerit, laitoshuolto ja hoiva-avustajat tekevät oman työnsä. On tärkeää tehdä laajalla rintamalla töitä, että saamme hoitajia ja lääkäreitä terveyskeskuksiin sekä riittävät resurssit sosiaalihuoltoon. Nyt on aika kehittää ja miettiä uusia toimintamalleja. On jo kokeiltu liikkuvia palveluita, kuten esimerkiksi hammashoitoa, ja tämä on toiminut hyvin. Näitä on hyvä kehittää ja toteuttaa lisää. Lisäksi on tärkeää ottaa asiantuntijat mukaan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Asiantuntijalla on yleensä jo ongelmaan ratkaisu mietittynä. Tämä nostaa heidän työnsä merkityksellisyyttä ja vahvistaa työhyvinvointia.

Ennaltaehkäisevä työ on huomioitava, sillä se tuottaa meille kaikille hyötyä ja siinä tärkein on palvelunkäyttäjä itse. Pohjois-Karjala-projekti 2.0 olisi tähän paikallaan! Liikunnan, ravinnon ja sosiaalisten suhteiden merkitys yksilön hyvinvointiin on merkittävä. Lisäksi luonnon tuomaa hyvinvointia on hyvä lisätä hoidossa ja kuntoutuksessa.

Yksi suurista huolenaiheistamme on lasten ja nuorten hyvinvointi. Se on heikentynyt mielenterveyshaasteiden kasvaessa. On tärkeää panostaa erityistä tukea juuri lasten ja nuorten mielenterveyteen. Kehittämisessä on toivottavaa tehdä yhteistyötä laajalla rintamalla, kaikkien sektoreiden kesken. Järjestöissä on paljon potentiaalia, eikä sitä ole vielä riittävästi hyödynnetty. On tarkasteltava myös byrokratiaa. On tehtävä asioita enemmän yksilökeskeisesti ja päätöksiä yksilön kannalta katsoen. Erilaisten lausuntojen tarpeellisuutta ja määrää on myös tarpeellista pohtia.

Marjo Vallius-Hyttinen
kansanedustajehdokas

Laura Tiittanen
yleislääketieteen erikoislääkäri, aluevaltuutettu

Kategoriat: Uutiset