Kansanedustajaehdokas Anne Knaapi: Hoivakulttuurin pöläyttely on tarpeen

Luin ilolla jutun ikäihmisten ammatillisesta perhehoidosta Iki-Wanhassa (Karjalainen 18.1.2023) ja oikein piti etsiä juttu myös Metka-Paapolasta (Karjalainen 5.7.2022) Tasasta ja hyvvee, tavallista normaalia elämää tukeva palvelu on varmasti jokaisen ikäihmisen toive.

Hyvinvointialueet aloittavat valmiiksi aliresurssoituina ja olemme varautuneet huonosti väestön ikärakenteen muutokseen. Vanhuus ei todellakaan tule Suomessa yksin. Palvelutarpeiden kasvusta selviäminen ei ratkea vanhoilla toimintatavoilla ja ikäihmisten ammatillinen perhehoito voisi olla yksi ladun avaajista uudistumisessa.

Vanhetessa oman toimintakyvyn heikkenemistä johtuvan kevyemmän tuen tarpeen ja raskaan ympärivuorokautisen hoidon väliin mahtuu monta sävyä ja olisi tärkeää saada apua juuri omaan tavalliseen elämään. Ja jättää sijaa myös jäljellä olevalle omalle toimintakyvylle. Asiakaslähtöistä palvelua voidaan vielä halutessa raamittaa erilaisella vanhus- ja potilasjärjestöjen tarjoamalla toiminnalla ja vertaistuella.

Rahkeiden rajallisuuden takia hyvinvointialueiden on nopeasti avauduttava yhteistyöhön yksityisen palvelutuotannon kanssa. Hoivakulttuurin pöläyttelystä hyötyvät ennen kaikkea ikäihmiset itse.

 

Anne Knaapi
Kansanedustajaehdokas

Kategoriat: Uutiset