Kansanedustajaehdokas Kati Hynninen: On mentävä neuvolaan saakka, jotta Pisa-tulosten heikkeneminen muuttaa suuntaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuore sivistyskatsaus (SS 13.1.) on huolta herättävä. Nuorten oppimistulokset heikkenevät. Niin on tapahtunut jo vuosien ajan. Vuonna 2006 Suomi sai parhaat pisteet Pisa-tuloksissa, joissa mitataan peruskoulun päättävien nuorten taitoja lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä. Tulokset ovat laskeneet tasaisesti, mutta kukaan ei tunnu oikein tietävän, miksi.

Syyt ovat varmasti moniselitteisiä niin kuin asiantuntijatkin ovat asian ilmaisseet. Opettajien määrän vähentämisellä, opettajapulalla ja koronapandemialla on varmasti ollut vaikutuksensa oppimistuloksiin.

Koululaisten pahoinvointi on lisääntynyt voimakkaasti. Ahdistuneena ja uupuneena oppiminen on mahdotonta.

Koronapandemian aikana lasten ja perheiden pahoinvointi on lisääntynyt entisestään, mutta pelkästään sen taakse emme voi asiassa mennä. Kyse on aiemmin alkaneesta ongelmien kasvamisesta, mikä vaikuttaa lasten oppimiseen ja lisääntyneeseen tuen tarpeeseen.

Sen lisäksi, että koulutuksen rahoitusta on lisättävä, lasten ja perheiden tukemiseen on panostettava jo varhaisessa vaiheessa. Kouluikäisen lapsen kohdalla ollaan valitettavasti usein jo myöhässä. Perheen ongelmiin puuttumiseen ja hyvinvointiin on satsattava jo äitiys- ja lastenneuvolassa.

Yhä useammat perheet tarvitsevat ammatillista tukiverkostoa arkeen jo pikkulapsiaikana. Perhetyön merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Opettajille on mahdollistettava työn laadukas hoitaminen. Riittävä, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeet huomioiva resursointi, riittävä lisäkoulutus koulumaailman haasteiden ratkomiseksi sekä vanhempien vastuun korostaminen lasten hyvinvoinnista ovat tärkeitä. Kannustaminen, motivointi ja riittävä tuki luovat lapsillemme paremmat eväät tulevaisuuteen.

 

Kati Hynninen
Kansanedustajaehdokas

Kategoriat: Uutiset