Kansanedustajaehdokas Karoliina Partanen: Kela-korvauksen lopettamisesta seuraa ongelmia – 120 000 käyntiä siirtyy terveyskeskuksiin, mutta miten ne selviävät siitä?

Fysioterapian Kela-korvaus loppui vuodenvaihteeseen. Päätös on hyvin surullinen erityisesti itäsuomalaisen ikääntyvän työvoiman, vanhusten ja pienyrittäjien näkökulmasta. On tutkittu, että päätös kohdistuu väestön ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella erityisesti Itä-Suomeen.

Väestön ikääntymisen ja heikentyvän huoltosuhteen ratkaisuja ovat työkyvyn tukeminen työuran loppuvaiheessa sekä vanhuusvuosien toimintakyvyn tukeminen. Fysioterapialla voidaan ehkäistä ja kuntouttaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja, jotka ovat työuran loppuvaiheen suurin työkyvyttömyyden uhka. Lisäksi keski-iässä tapahtuvalla fysioterapialla on merkittävä vaikutus vanhuuden toimintakykyyn, joka puolestaan vähentää ikääntymiseen liittyviä sote-kustannuksia.

Päätös aiheuttaa yhteiskuntaamme enemmän kahtiajakoa. Kalliin vakuutuksen hankkineet saavat palveluja helposti, ja julkisia palveluita käyttävät jonottavat jatkossa entistä pidempään. On laskettu, että yksityinen fysioterapia maksaa Kela-korvauksena valtiolle 8 euroa/tunti ja julkinen fysioterapia 90 euroa/tunti.

Yksityisen sektorin palvelutuotanto on kaikkinensa nykyisessä markkinatilanteessa 33 prosenttia julkista sektoria edullisempi. Julkisen sektorin kalleus johtaa siihen, että lähetteitä ei enää kirjoiteta terapiaan ja ihmisten hakeutuminen avun piiriin vähenee. Tämä johtaa kalliimpien palveluiden tarpeen lisääntymiseen.

Päätös vaikuttaa jatkossa myös fysioterapiapalveluita tarjoavien yritysten toimintaedellytyksiin. On laskettu, että korvauksen poistumisen myötä noin 120 000 käyntiä siirtyy terveyskeskuksiin. Miten terveyskeskukset tästä selviävät?

Korvattavuuden poisto on esimerkki siitä, miten hallitus on omilla päätöksillään rapauttamassa terveydenhuoltoamme, vaikka asiantuntijakuulemisissa eri toimijat ovat olleet yksimielisesti sitä mieltä, että Kela-korvausjärjestelmää ei kannattaisi tässä tilanteessa ajaa alas.

Karoliina Partanen
Kansanedustajaehdokas

Kategoriat: Uutiset