Kansanedustaja Markku Eestilä: EU:n ennallistamisasetus on erityisen tuhoisa Itä-Suomelle

Jos yritysmaailmassa operatiivinen johto ja hallitus alkavat määräillä ja neuvoa omistajia, niin ennemmin tai myöhemmin he saavat lähteä.

Kiistellyssä EU:n ennallistamisasetuksessa on hieman samoja piirteitä. Komissio ehdottaa Suomen kannalta mahdottomia ja astuu todellisuudessa heikolla tietämyksellään kansallisen päätösvallan reviirille. Juridinen saivartelu komission ilmasto- ja ympäristötoimivallasta ei muuta asiaa miksikään.

Valitettavasti täytyy todeta, että ei Suomen hallituksenkaan teot kovinkaan paljon poikkea komission viherlinjasta.

Käytännön tasolle mentäessä en usko, että esimerkiksi säävarmojen turvepeltojen vesittäminen riisipelloiksi kovinkaan paljon ilmastoa ja Suomen luontoa pelastaa. Ilmeisesti vihreiden vaatimuksesta vesiviljelyyn piti kriisipaketissa kohdentaa 30 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja.

Vielä suurempi vahinko tullaan aiheuttamaan suometsien ennallistamisella, mikäli nyt esillä oleva ennallistamisasetus hyväksytään. Vahinko koskee sekä ilmastoa että teollisuuden puun saantia.

Suomen metsien vuotuinen kasvu on lisääntynyt 30 miljoonaa kuutiota 1950-luvulta lähtien. Se on mahdollistanut metsäteollisuuden investoinnit ja sahojen perustamiset. Kasvusta yli 20 miljoonaa kuutiota voidaan laskea suometsien ja metsäojitusten ansioksi.

Totta kai ojitukset ovat aiheuttaneet myös ongelmia. Ei kai sitä kukaan kiellä. Ilman ojituksia Suomen metsät eivät vaan olisi varastoineet valtavaa määrää hiiltä eivätkä olisi saavuttaneet 103 miljoonaa kuution vuosittaista kasvua.

Jos ideologisesti ihannoimme liikaa vanhoja metsiä, vastustamme avohakkuita ja tukimme dieselin katkun kera metsäojia, niin ennallistamme samalla metsien kasvun 50-luvulle.

Eikä siinä kaikki: metsäojia tukkimalla hukutamme tuhkalannoituksen avulla hurjaan kasvuun yltyneet suometsät ja aiheutamme valtavat metaanipäästöt.

Luontokadon torjunta kannattaa mutta ei vihreiden ja komission ehdottamalla tavalla, sillä negatiiviset talousvaikutukset olisivat ajan mittaan huomattavasti suuremmat kuin kiistellyn elvytyspaketin.

EU:n ennallistamisasetus uhkaa Suomen budjettisuvereniteettia ja on ilmeisessä ristiriidassa perustuslain omaisuuden suojan kanssa. Komissio meni esityksessään yksinkertaisesti liian pitkälle. Sen vuoksi ennallistamisasetusta on kaikin keinoin vastustettava.

 

Markku Eestilä
Kansanedustaja sekä kansanedustajaehdokas

Kategoriat: Uutiset