Kokomuksen Kilpi: Suomi ei ole liikenneturvallisuuden mallimaa

Suomi ei ole liikenneturvallisuuden mallimaa Euroopassa, toteaa kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi.  Vuonna 2019 julkaistussa Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston raportissa, jossa 32 Euroopan maata on pantu paremmuusjärjestykseen, jossa lähtökohtana on käytetty liikennekuolemia.  Norja oli raportin mukaan turvallisin maa, suhteutetaanpa liikennekuolemat asukaslukuun tai ajettuihin ajoneuvokilometreihin. Suomi oli liikennesuoritteeseen suhteutettuna sijalla kahdeksan ja asukaslukuperusteisesti sijalla kaksitoista. Edelle menivät muun muassa Ruotsi, Tanska, Sveitsi, Iso-Britannia ja Saksa.

”Raportissa tarkasteltiin myös sitä, kuinka hyvin eri maat ovat tällä vuosikymmenellä parantaneet liikenneturvallisuuttaan – paljonko liikennekuolemat ovat vähentyneet vuoden 2010 tasosta? Tässäkin Norja oli paras. Sen liikennekuolemat ovat vähentyneet liki puoleen. Suomessa vähennystä oli tullut noin 17 prosenttia, ja sillä irtoaa sijaluku 23”, Kilpi sanoo.

Millä toimilla liikenneturvallisuutta voitaisiin Suomessa parantaa? Lisäämällä poliisien resursseja, jotta voidaan lisätä valvontaa.  Autojen romutuspalkkiolla ja autoveron alentamisella saataisiin liikenteeseen uudempia ja turvallisempia autoja.

”Mutta kun tiedetään hallituksen nihkeä suhtautuminen poliisien resurssien lisäämiseen tai verojen alentamiseen, niin mitä toimia meille jää työkalupakkiin. Sinne jää liikenneturvallisuuden ennaltaehkäisevän toiminnan resurssien lisääminen”, Kilpi jatkaa.

Ennaltaehkäisevällä toiminnalla vaikutetaan kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen sekä liikenneturvallisuustietouden ja turvallisuuden arvostuksen lisäämiseen yhteiskunnassa.

”Ennaltaehkäisevän toiminnan tulee perustua tutkittuun tietoon, jonka pohjalta voidaan rakentaa vaikuttavaa toimintaa, joka toteutetaan laajalla yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa.  Näillä askelmerkeillä pystytään lisäämään liikenneturvallisuutta Suomessa”, Kilpi päättää.

Edustaja Kilpi jätti asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.

Lisätiedot:

Marko Kilpi

050-381 6736

Kategoriat: Uutiset