Kokoomuksen Pohjois-Karjalan aluevaltuustoryhmä jätti aloitteen 11.10.2022 hyvinvointialueen veto- ja pitovoiman parantamiseksi

Työssä viihtyvyyden ja rekrytoinnin parantamiseksi Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä esittää käynnistettäväksi hyvinvointialueelle ”Siun Soten hoitaja 2.0 mallia”, jossa hoitajille suunnitellaan yksi päivä kuukaudessa tai kahdessa kuukaudessa koulutuksiin ja kehittämistyöhön. Näihin koulutuspäiviin suunnitellaan valmiita toimintamalleja eri yksiköitten tarpeita vastaamaan sekä hoitajien yksilöllisen osaamisen kehittämisen tarpeiden mukaan. Toimintamalli vaatii sen, että sitä varten on varattu niin aikaa kuin henkilöresurssia. Toimintamallia voidaan pilotoida alkuun muutamassa yksikössä ja laajennetaan koko hyvinvointialueelle, kun mallin vaikutuksista saadaan tuloksia, jonka jälkeen malli saadaan vakiinnuttaa käyttöön laajemmin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää lisäksi lääkäri 2.0 mallia otettavaksi käyttöön myös erikoissairaanhoidossa samaan tapaan kuin perusterveydenhuollossa on tehty.

 

Valtuustoaloite kokonaisuudessaan:

Veto- ja pitovoimaa

Siun Sotessa julkistettiin loppuvuodesta 2021 terveyskeskuslääkäri 2.0 malli, jossa lääkärille on suunniteltu yksi päivä viikossa koulutukseen/kehittämistyöhön. Mallissa on viisi erilaista urapolkua. Terveyskeskuslääkäreillä urapolut ovat kehittäjälääkäri, laajan ammattitaidon kliinikko, lääkärikouluttaja- ja ohjaaja, tutkijalääkäri ja lääkärijohtaja. Vastaavanlaista mallia ilman erilisiä urapolkuja on toteutettu yhteispäivystyksessä koko sen olemassaolon ajan. Malli on todettu hyväksi: kouluttautumiseen ja työyksikön kehittämiseen on aikaa ja se on lisännyt työssä viihtymistä ja parantanut työssä jaksamista. Mallin vaikutusten arvioimiseksi Siun sote on mm. toteuttanut kyselyn kaikille siihen tähän mennessä osallistuneille lääkäreille. 93 % vastanneista kertoi mallin parantaneen omaa jaksamistaan ja viihtymistään terveyskeskustyössä. Tämän lisäksi 43 % ilmoitti jatkaneensa itse terveyskeskuksessa työskentelyä suunniteltua pidempään tai palanneensa takaisin terveyskeskustyöhön mallin ansiosta.

Hyvinvointialueellamme on lääkäripulan lisäksi merkittävä hoitajapula. Ilman työntekijöitä meillä ei ole palveluita. Työssä viihtyvyyden ja rekrytoinnin parantamiseksi Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä esittää käynnistettäväksi hyvinvointialueelle ”Siun Soten hoitaja 2.0 mallia”, jossa hoitajille suunnitellaan yksi päivä kuukaudessa tai kahdessa kuukaudessa koulutuksiin ja kehittämistyöhön. Näihin koulutuspäiviin suunnitellaan valmiita toimintamalleja eri yksiköitten tarpeita vastaamaan sekä hoitajien yksilöllisen osaamisen kehittämisen tarpeiden mukaan. Toimintamalli vaatii sen, että sitä varten on varattu niin aikaa kuin henkilöresurssia. Toimintamallia voidaan pilotoida alkuun muutamassa yksikössä ja laajennetaan koko hyvinvointialueelle, kun mallin vaikutuksista saadaan tuloksia, jonka jälkeen malli saadaan vakiinnuttaa käyttöön laajemmin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää lisäksi lääkäri 2.0 mallia otettavaksi käyttöön myös erikoissairaanhoidossa samaan tapaan kuin perusterveydenhuollossa on tehty.
Kouluttautuminen vie aikaa pois kliinisestä työstä, mutta samalla se maksaa itseään takaisin osaavien, työssä viihtyvien ja paremmin voivien työntekijöiden muodossa. Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat koulutusta ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä, johon ei kiireisen työpäivän lomassa ole aikaa. Suunnitelmallisella toiminnan uudistamisella ja riittävien resurssien varaamisella koulutus- ja kehittämispäivät mahdollistuvat ja hoitohenkilökunnan lisäksi toimintamallin eduista pääsevät myös potilaat hyötymään.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen on työssä jaksamisen ja viihtymisen ohella Siun soten keskeisiä tavoitteita ja niin sen tulee olla myös tulevalla Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä esittää, että ”Siun Soten hoitaja 2.0 mallia” lähdetään kokeilemaan hyvinvointialueella ja lääkäri 2.0 mallia laajennetaan erikoissairaanhoitoon.

Joensuussa 11.10.2022.

Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laura Tiittanen ja Aulikki Sihvonen

 

Lisätietoja:
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Aulikki Sihvonen
aulikki.sihvonen@luottamus.siunsote.fi
0405829796

Kategoriat: Uutiset - Pohjois-Karjalan hyvinvointialue