Maakuntavaltuutettu Kirsi Moisander: Miten liikenneyhteydet saadaan toimimaan, jos polttoaineen hinta jatkaa nousuaan ja miten rakentamista ja korjaamista tehdään?

Tällä hetkellä strategiatyötä tehdään joka puolella, valtiolla, kunnissa, maakuntaliitoissa, hyvinvointialueilla, yrityksissä ja yhdistyksissä. Muuttunut geopoliittinen tilanne sekä nopeasti etenevä ilmastonmuutos haastavat maatamme ja koko Eurooppaa etsimään ja löytämään ratkaisuja, joilla vastataan oleviin ja tuleviin haasteisiin. Sota Euroopassa tuli yllätyksenä ja sen seuraukset ovat olleet jo nyt sellaisia, että niihin ei ole osattu varautua. Strategiamme puolestaan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu