Kunnan elinvoima syntyy paikallisesti

Kunnan elinvoima lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä – ihmisten omasta tekemisestä. Elinvoima syntyy ihmisten aktivisuudesta ja yritteliäisyydestä ja kunnan tehtävä on tämä mahdollistaa. Tässä Kokoomus eroaa vasemmistopuolueista, jotka vannovat julkisen vallan merkitykseen ihmisen kokonaisvaltaisessa ”ohjaamisessa”. Kunnissa olosuhteet ovat erilaisia, mutta samat perusperiaatteet pätevät: mitä enemmän yrittäjämyönteisyyttä, yhdistystoimintaa ja uusia ideoita, sitä enemmän elinvoimaa ja sosiaalista…

Puskista huutelijoita riittää, vaatii rohkeutta ilmaista mielipiteensä

Kuntavaalit, meidän kaikkein tärkeimmät vaalimme, käydään ensi keväänä. Tärkeimmät siksi, että kunnissa tehdään jokaisen kuntalaisen arkeen ylivoimaisesti eniten vaikuttavat päätökset. Kaikenlaiset arkiset asiat, mitä jokainen näkee työ- tai koulumatkallaan, ovat kunnanvaltuustoissa päätettyjä asioita. Jos arki on sujuvaa, elämä rullaa hyvin. Kuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt pyrkivät omassa roolissaan turvaamaan kuntansa kilpailukyvyn, elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin. ”Yhteiskunta elää…

Sisällön loppu

Sisällön loppu