Elinehtona koko Suomen kehitystä tukevat infraratkaisut

Kuntakenttä on muutoksen edessä. Demografinen muutos luo omat haasteensa, eivätkä muutkaan globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos tai hyvinvointivaltion rakenteiden muutospaine päästä maailman onnellisimmaksi tituleerattua hyvinvointiyhteiskuntaa helpolla. Paine kuntien palveluntarjonnan rakenteiden uudelleenjärjestelyyn on valtava, eikä jatkuva kuntaverojen nosto tai uuden maakuntaveron luominen ole oikotie onneen. Kuntaorganisaatioista on luotava johdonmukaisesti ketterämpiä ja rakenteita on pystyttävä parantamaan niin,…

Kunnan elinvoima syntyy paikallisesti

Kunnan elinvoima lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä – ihmisten omasta tekemisestä. Elinvoima syntyy ihmisten aktivisuudesta ja yritteliäisyydestä ja kunnan tehtävä on tämä mahdollistaa. Tässä Kokoomus eroaa vasemmistopuolueista, jotka vannovat julkisen vallan merkitykseen ihmisen kokonaisvaltaisessa ”ohjaamisessa”. Kunnissa olosuhteet ovat erilaisia, mutta samat perusperiaatteet pätevät: mitä enemmän yrittäjämyönteisyyttä, yhdistystoimintaa ja uusia ideoita, sitä enemmän elinvoimaa ja sosiaalista…

Sisällön loppu

Sisällön loppu