Kansanedustajaehdokkaamme Kati Hynninen: Muuntokoulutus ei ratkaise lääkäripulaa – ”Kukaan sisään otetuista opiskelijoista ei valmistunut tavoitellussa opiskeluajassa”

Savo-Karjalan kokoomusnaisten hallituksen jäsen Marjaleena Ilmakangas esitti lääkäripulaan ratkaisuksi hoitajien muuntokoulutusta lääkäreiksi (SS 19.1.).

On hienoa, että huolta lääkäripulasta nostetaan esiin ja esitetään myös ratkaisuja, mutta valitettavasti ”kerran kokeiltujen” keinojen sijaan meidän on keksittävä toimivampia ratkaisuja.

Hoitotyön osaajien muuntokoulutusta kokeiltiin 2000-luvun alussa. Tavoitteena oli kouluttaa hoitajista lääketieteen osaajia nopeammalla aikataululla kustannustehokkaasti.

Opetusministeriö päätti kokeilun rahoituksen, koska kukaan sisään otetuista opiskelijoista ei valmistunut tavoitellussa, normaalia lyhyemmässä opiskeluajassa. Muuntokoulutuksella ei siis saavutettu odotettuja hyötyjä.

On keksittävä muita ratkaisuja. Koulutusmäärien tarkastelu on keinovalikoimassa käytettävissä ja yksi tarkastelun kohteena pidettävä asia, mutta sekään ei ole täysin yksiselitteinen.

Käytännön kentillä on varmasti paljon viisautta ja näkemyksiä keinoista, joilla asiaa voidaan lähteä ratkomaan.

Nyt jos koskaan meidän on teetettävä ihmisillä työtä, joihin heidän osaamisensa ja intressinsä kohdistuu. Hoitajat tekevät hoitajien tehtäviä, lääkärit lääkäreiden tehtäviä, sihteerit tekevät sihteerien tehtäviä ja laitoshuoltajat hoitavat oman osaamisalueensa tehtäviä. Kun ketju toimii, myös palvelut toimivat paremmin.

Kati Hynninen
kansanedustajaehdokas

Kategoriat: Uutiset