Kansanedustajaehdokas Marjo Vallius-Hyttinen: Seniorineuvola osaksi ikääntyvien palveluita

Väestömme ikääntyy ja ikärakenteemme muuttuu pysyvästi. Ikääntyminen tuo tullessaan mahdollisuuksia, mutta se aiheuttaa usein myös toimintakyvyn laskua. 20–30-vuotiaina lihasvoima ja tasapaino on parhaimmillaan, ja 30 ikävuoden jälkeen fyysinen toimintakykymme alkaa laskea.

Arjen rasitustasomme, perinnölliset tekijät, sairaudet ja ympäristö vaikuttavat fyysisen toimintakyvyn laskun vauhtiin. Tämän vuoksi on tärkeää harjoittaa toimintakykyä monipuolisesti, jotta saisimme pidettyä itsemme kunnossa.

Toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla voidaan ennaltaehkäistä sairauksia ja siirtää palveluiden tarvetta myöhäisemmäksi. Ikääntyvien tueksi ja avuksi voisi tulla seniorineuvolatoiminta.

Seniorineuvolatoiminta ohjaisi ja neuvoisi ikääntyneitä arjessa. Neuvolaan pääsisi, kun jää eläkkeelle tai on eläkeiässä.

Neuvolassa saisi ohjausta ja neuvontaa toimintakykyyn vaikuttaviin asioihin sekä muihin arjen asioihin, joita seniori kohtaa esimerkiksi jäätyään eläkkeelle.

Seniorineuvola olisi sellainen toimipiste, jossa osattaisiin katsoa kokonaisuutta ja ohjata seniori tarvittaessa oikeisiin palveluihin. Seniorineuvola olisi aktiivinen ja turvallinen paikka, josta saisi tietoa ja tukea laadukkaaseen omassa arjessa selviytymiseen.

Seniorineuvola mahdollistaisi ikääntyvän elämänlaadun ylläpitämisen ja kehittämisen sekä mahdollistaisi kotona asumisen.

Seniorineuvola toimisi erityisesti ennaltaehkäisevästi ja mahdollistaisi myös varhaisen puuttumisen jo alkaneisiin terveysongelmiin. Tällä ehkäistäisiin ongelmien kasautuminen.

Seniorineuvolan avulla edistettäisiin toimintakykyä kokonaisuudessaan ja sen myötä meidän seniorimme voisivat paremmin.

Mahdollistetaan senioreidemme parempi hyvinvointi ja perustetaan seniorineuvoloita!

 

Marjo Vallius-Hyttinen
Kansanedustajaehdokas

Kategoriat: Uutiset