Kansanedustajaehdokas Marjo Vallius-Hyttinen: Lieksan lukio tekee arvokasta työtä nuorten oppimisen eteen

Mielestäni lukioita ei pitäisi vertailla kapein ja yksinkertaisin perustein.

Lukion kotikunnan väestö­rakenteesta johtuvat eroavuudet oppilaiden taustoissa vaikuttavat myös koulumenestykseen. Nuoren elämässä kolme neljä vuotta keskiasteen aikana erilaisine elämänkulkuineen on pitkä ajanjakso. Niinpä 16-vuotiaana saavutetun peruskoulutodistuksen ja 19–20-vuotiaana toteutuneen lukiotodistuksen vertailu ei ole järkevää. Nuoren aikuistuminen on yksilöllistä ja vaikuttaa suuresti jokaisen opiskelutuloksiin.

Peruskoulu on koko ikäluokan koulu, ja perusopetuksen arviointi on säädelty opetussuunnitelman perusteissa tarkasti. Opetussuunnitelmassa määritellään hyvän osaamisen vaatimukset koko maassa yhtäläisesti. On vanhakantaista hakea lukioiden arvosanojen keskiarvoeroja STT:n käyttämästä, mielestäni epävalidista mittarista. Riippumatta keskiarvojen eroista Lieksan lukio tekee arvokasta työtä nuorten opiskelutaitojen ja yleis­sivistyksen eteen. Samalla se tarjoaa turvallisen mahdollisuuden lähellä kotia kehittää valmiuksia elämän tuleviin haasteisiin. Nuorten ja koulujen mittaaminen keskiarvojoukkona tekee suurta vääryyttä kaikille osapuolille.

Kolme lastani ovat kirjoittaneet Lieksan lukiosta ylioppilaiksi, ja he ovat olleet tyytyväisiä opetukseen, samoin kuin me vanhemmat. Opettajat ja henkilökunta paneutuivat ja tukivat lastemme opiskelua hyvin. Puhuttaessa opetuksen vaikuttavuudesta voitaneen verrata peruskoulun keskiarvoa kirjoitustulokseen tai lukion päättötodistukseen. Silloin opetuksen vaikuttavuudesta voidaan kysyä, syntyykö se, kun 6,5:n keskiarvolla aloittaneesta oppilaasta tulee cum lauden ylioppilas vai yli 9:n keskiarvolla aloittaneesta oppilaasta eximian ylioppilas. On tärkeää muistaa, että numerot eivät tee ihmistä, vaan aivan muut elämässä tarvittavat monenlaiset taidot.

Päättäjinä voisimme katsoa peiliin ja kysyä, olemmeko resursoineet Lieksan lukioon riittävät oppilas­aineksen edellyttämät tuki­resurssit. Haluan tukea ja kannustaa Lieksan lukion opettajia ja oppilaita arvokkaassa työssään ja samalla tuoda esiin peruskoulun arvokkaan tehtävän kaikkien lieksalaisten nuorten oppimisen eteen.

Marjo Vallius-Hyttinen
Kansanedustajaehdokas Savo-Karjalasta

Kategoriat: Uutiset