Verkostojen vastuuhenkilöiden haku kaudelle 2020-2022

Haku Kokoomuksen politiikkaverkostojen vastuuhenkilötehtäviin on avattu.

Kokoomuksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua politiikan tekemiseen niillä aihealueilla, joista itse ovat kiinnostuneita. Se on tehty mahdollisimman helpoksi ja tapahtuu liittymällä jäsensivujen kautta puolueen verkostoihin. Verkostoihin mukaan pääsy on puolueen jäsenille vapaata.

Verkostot järjestävät keskustelutilaisuuksia, työpajoja, verkkokeskusteluita, vierailuita ja tuottavat sisältöä Kokoomuksen politiikan valmistelun taustaksi ja tueksi. Ne toimivat tiiviissä yhteydessä Kokoomuksen eduskuntaryhmään ja tapaavat säännöllisesti kansanedustajia. Verkoston puheenjohtajina ja sihteereinä toimivat kokoomuslaiset ovat keskeinen vaikuttajajoukko, jonka merkitys korostuu puolueen ollessa oppositiossa. Verkostojen johto päättää mm. verkoston sisäisistä toimintatavoista kuten erilaisten aihekohtaisten ryhmien perustamisesta ja huolehtii osaltaan yhteydenpidosta puoluetoimiston ja eduskuntaryhmän kanssa.

Puolueen verkostot on kaudelle 2020-22 järjestetty pääosin eduskunnan valiokuntajaon mukaisesti. Tämä helpottaa yhteistyötä eduskuntaryhmän kanssa. Verkostot siirtyvät uuteen aihejakoon, kun puoluehallitus kesäkuussa  2020 valitsee uudet vastuuhenkilöt.  Alkavalla kaksivuotiskaudella verkostoja on kaikkiaan 17.  Verkostot (ja niiden mahdolliset valiokuntavastaavuudet) ovat seuraavat:

Talouspolitiikan verkosto (VaV)

Hyvinvointipolitiikan verkosto (StV)

Sivistyspolitiikan verkosto (SiV)

Työelämäverkosto (TyV)

Elinkeinopolitiikan verkosto (TaV)

Ympäristöpolitiikan verkosto (YmV)

Maaseutupolitiikan verkosto (MmV)

Ulkopolitiikan verkosto (UaV)

Puolustuspolitiikan verkosto (PuV)

Eurooppa-verkosto (SuV)

Sisäisen turvallisuuden verkosto (HaV)

Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto (HaV)

Liikenne- ja viestintäpolitiikan verkosto (LiV)

Digi- ja tulevaisuusverkosto (TuV)

Oikeuspolitiikan verkosto (PeV+LaV)

Näiden lisäksi aiemmin senioriverkoston ja järjestötoiminnan verkoston nimillä toimineet verkostot ovat osana myös uutta kokonaisuutta uusilla nimillä. Näillä ei poikkihallinnollisen luonteensa takia ole tiettyä yksittäistä valiokuntakytköstä, vaan niiden yhteistyö eduskuntaryhmän kanssa määräytyy aihekohtaisesti.

Seniorifoorumi

Toimintafoorumi.


Tehtäviä haetaan tätä varten perustetulla lomakkeella:

Hae tehtäviä

Haku on auki 30.4.2020 saakka.

Lisätiedot:

Ohjelmapäällikkö Antti Vesala

antti.vesala@kokoomus.fi

Kategoriat: Uutiset