Kuka puolustaisi veronmaksajaa?

Kaupunginvaltuutettu Joakim Kärkäs (sd.) totesi (Karjalainen, mielipide, 18.2.2020) Joensuun kaupunginvaltuuston päätöksen kuntaveron korottamatta jättämisestä olleen hirveä virhe. Joensuun, kuten kovin monen muunkin kunnan, taloustilanne on haastava. Huoltosuhteen heiketessä ja Suomen talouskasvun hiipuessa ei tilanne ainakaan merkittävästi helpottune lähitulevaisuudessa.

Säästötoimenpiteet julkisella sektorilla ovat vaikeita. Verovaroin tuotetut julkiset palvelut – terveydenhuolto, koulut, kirjastot ja sosiaalipalvelut – ovat tärkeitä suomalaisille, ja niitä arvostetaan. Kunnat ovat kuitenkin niin merkittävien haasteiden edessä, ettei rahapulasta selviämiseen enää riitä yksin säännölliset veronkorotukset. Laadukkaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen turvaamiseksi tarvitsemme aitoa taloudellista kasvua ja priorisointia yhteisten verovarojen käytöstä. On totta, että veronkorotus on yksi oikeutettu keino tasapainottaa kaupungin taloutta, mutta sitä tulee käyttää erittäin harkiten.

Kuntavero on noussut viimeisten 30 vuoden aikana tasaista vauhtia. Harvassa ovat ne kunnat, joissa veroa on voitu tänä aikana laskea. Kuntaveron maksajia ovat työssäkäyvät joensuulaiset, ja jo nyt he osallistuvat merkittävällä panoksella kaupungin toimintojen rahoittamiseen. On oltava jokin raja sillekin, kuinka paljon ihminen joutuu palkastaan maksamaan veroa. Kuntaveron tasoa pohdittaessa on syytä ottaa huomioon myös ne veronkorotukset, joita maan vasemmistohallitus parhaillaan laatii. Esimerkiksi polttoainevero on nousemassa, ja se vaikuttaa erityisesti kantakaupungin ulkopuolella elävien ihmisten arjen kuluihin.

Veronkorotus voi tuntua nopealta ja helpolta ratkaisulta. Julkisen sektorin talousvaikeudet kumpuavat kuitenkin aivan muualta, kuin kansalaisten liian kevyestä verotaakasta: Joensuussa ja koko Suomessa tarvitsemme lisää työpaikkoja ja työntekijöitä. Vain ja ainoastaan työn määrän ja verotulojen lisääntymisellä voimme rahoittaa yhteiskunnan tärkeät palvelut.

Kuntavero kohdistuu työhön ja ihmisten ahkeruuteen. Tarvitsemme myös Joensuussa lisää työtä ja taloudellista toimeliaisuutta, emme vähemmän. Ei vaikeuteta omin toimin kotiseutumme kasvua jatkuvilla veronkorotuksilla.

Paavo Kähkönen
Joensuus kaupunginvaltuutettu (kok)

Kategoriat: Uutiset