Aluevaltuutettu Arttu Pöyhönen: Vapaus on vastaus henkilöstön sitouttamiseen

Viime aikoina sekä lääkäri- että aluevaltuutettukollegat ovat ansiokkaasti kirjoittaneet Savon Sanomiin monista eri terveydenhuoltoon vaikuttavista tekijöistä ja lainalaisuuksista.

Itse olen kiinnittänyt huomiota erityisesti yhteen asiaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiaprosessissa: Henkilöstön avainrooli ja hyvinvointi tiedostetaan menestyksen tekijäksi. Toki strategia on yläkäsite, mutta valitettavasti tästä on puhuttu jo vuosikausien ajan, eikä muutoksia ole juuri tullut.

Hyvinvointialue on suuren pörssiyhtiön kokoinen työnantaja. Johtamiseen ja henkilöstön sitouttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Terveydenhuollon henkilöstöä on siirtynyt merkittävästi yksityiselle sektorille, mikä on ollut omiaan aiheuttamaan perusterveydenhuoltoon vajetta ja tätä kautta kuormitusta olemassa olevalle henkilöstölle.

Miksi? Voin puhua vain lääkärikunnan edustajana, ja tiedostan, että esimerkiksi hoitotyön johtaminen on oma maailmansa. Esihenkilö- ja alaistaidoista puhutaan. Nämä ovat kuitenkin vanhakantaisen linjajohtamisen termistöä. Asiantuntijatyössä pitäisi puhua itsensä johtamisesta ja itseohjautuvuudesta. Tällä hetkellä yksityisellä sektorilla nuo toimivat, ja tätä tukevat niin tietojärjestelmät, omaehtoinen kalenterisuunnittelu kuin palkkausjärjestelmä.

Perusterveydenhuollon pelastukseksi on ehdotettu Omalääkäri 2.0 -järjestelmää. Alkuperäinen omalääkärijärjestelmä kaatui työmarkkinaosapuolten kyvyttömyyteen sopia lääkäreiden palkanmaksun perusteista.

Hoitosuhteisiin tarvitaan jatkuvuutta, mutta miten se saavutetaan? Näen, että ainoa järkevä ratkaisu on mahdollistaa nykyistä helpommin lääkäreiden ammatinharjoittajamainen toiminta ja samalla tarjota heidän käyttöönsä nykyaikaiset työkalut niin etätyöskentelyyn kuin oman työn hallintaan.

Ammatinharjoittajapohjainen perusterveydenhuolto on todettu tehokkaaksi niin resurssien käytön kuin nopean hoitoon pääsyn suhteen (Parvinen 2021).

Mallissa on monia lainsäädännöllisiä ja konkreettisia esteitä, mutta kun on tahtoa, löytyvät myös keinot. Ensin on vain tiedostettava, mitä tahdotaan. Pelkällä Omalääkäri 2.0 -lanseerauksella ei muututa toimivaksi perusterveydenhuolloksi.

Arttu Pöyhönen
Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettu
Iisalmen kaupunginvaltuutettu

Kategoriat: Mielipidekirjoitukset - Pohjois-Savo