Aluevaltuutettu Karoliina Partanen: Onko menojen lisääminen ainoa ratkaisu saatavuusongelmaan?

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Tuula Väätäinen (sd.) kirjoitti, että hoivavelan ja hoitojonojen purkaminen edellyttää julkisten menojen lisäyksiä siellä, missä sosiaali- ja terveydenhuollon vajetta on tarpeen paikata (SS 11.2).

On selvää, että tarvitsemme sote-henkilöstöä lisää, mutta henkilöstön saatavuutta on voitava parantaa ensisijaisesti muutoin kuin julkisten menojen lisäämisellä.

Hyvinvointialueen strategiaa laadittaessa on tärkeää, että siinä otetaan huomioon koko sote-alan henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja osaamisen hyödyntäminen jokaisessa hoito- ja palveluketjussa. Lisäksi on varmistettava, että työntekijät voivat vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin ja, että resurssit jaetaan tasapuolisesti ja päätökset tehdään oikea-aikaisesti sekä perustellusti. Laajoissa organisaatiomuutoksissa samastuminen omaan työnantajaan on tutkimusten mukaan tärkeässä roolissa. Samastumisella tarkoitetaan sitä, missä määrin henkilö kokee olevansa osa organisaatiotaan. Jos työntekijä saa käyttää kaikkea omaa osaamistaan työnsä tekemisessä, on omaan organisaatioon samaistuminen helpompaa.

On tärkeää kuulla sote-henkilöstöä myös eettisyysnäkökulmasta. Moni sote-alan osaaja vaihtaa työtä joko sote-alan sisällä tai sen ulkopuolelle, koska työtä ei voi tehdä oman ammattietiikkansa mukaisesti. Kiirepotilasta kohdatessa tuntuu ammattietiikan vastaiselta, kun työtä ei voi tehdä niin perustellusti kuin potilaan tarve vaatisi. Hyvinvointialueen on tartuttava myös tähän ongelmaan.

Erityisesti lähi- ja perushoitajien osaaminen on usein vajaalla käytöllä. Kun lähi- ja perushoitajien osaaminen otetaan täyteen käyttöön, jää muille ammattiryhmille taas mahdollisuuksia keskittyä omaan osaamiseensa paremmin. Esimerkiksi HUS on onnistunut kehittämään lähi- ja perushoitajien tehtävänkuvaa myös erikoissairaanhoidossa. Toiminta on lisännyt työntekijöiden sitoutumista ja vaikuttanut palkkaan. Parhaimmillaan tehtävänjako parantaa hoitotyön laatua, tasaa työn kuormittavuutta ja parantaa työhyvinvointia. Ongelmia ei tarvitse aina hoitaa vain resurssia lisäämällä ja julkisia varoja käyttämällä.

Karoliina Partanen

Pohjois-Savon aluevaltuutettu,
Kuopion kaupunginvaltuutettu

Kategoriat: Mielipidekirjoitukset - Pohjois-Savo, Uutiset