Leikkaukset järjestöiltä huonosti harkittuja

Kolmas sektori ja erityisesti sen järjestökenttä tuottavat yhteiskuntaan laajaa hyvinvointia ja auttavat erityisesti juuri eniten apua tarvitsevia. Kuitenkin vasemmistovetoinen hallitus on leikkaamassa tästä arvokkaasta työstä, jota liikunta-, kulttuuri-, sosiaali-, terveys- ja nuorisojärjestöt tekevät kansalaisten hyväksi.

Valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa ollaan leikkaamassa näiden järjestöjen rahoitusta kolmanneksella (Karjalainen, 4.9.).

Erityisesti koronakriisin keskellä avun tarve kasvaa. On kohtuutonta, että nyt leikataan sieltä, missä tehdään tehokasta ja vaikuttavaa työtä heidän parissaan, jotka ovat yhteiskunnan marginaalissa tai tarvitsevat sellaista apua, jota julkinen valta ei pysty resurssipulan ja jäykkyytensä vuoksi antamaan.

Koronan kielteiset sivuvaikutukset ovatkin jäämässä heikoimpien kannettavaksi, kun hallitus keskittyy julkisen sektorin kasvattamiseen. Vähäiset veroeurot ovat varmasti paljon vaikuttavammassa ja kustannustehokkaammassa käytössä järjestöjen toiminnoissa kuin julkisen sektorin byrokratian pyörissä.

Me näemme järjestöjen tekemän työn esimerkiksi adoptioperheiden, yksinäisten, työttömien, vanhusten sekä mielenterveys- ja sydänkuntoutujien parissa ratkaisevan tärkeäksi inhimillisestä näkökulmasta unohtamatta, miten kulttuuri- ja liikuntajärjestöt tukevat ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vapaaehtoisjärjestöjen ja yhdistysten toiminnan tukeminen onkin muun muassa mitä parhainta kansansairauksien, kuten tuki- ja liikuntaelinsairauksien, sydän- ja verisuonisairauksien ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisevää työtä. Tuen leikkaaminen merkitsisi järjestöjen toiminnan merkittävää heikennystä.

Olisiko vasemmistovetoisen hallituksen uskallettava tehdä työllisyyttä edistäviä, vaikeitakin päätöksiä sen sijaan, että leikataan vapaaehtoistyötä tekeviltä järjestöiltä? Julkinen talous pysyisi paremmin tasapainossa, eikä epämiellyttäviä ja huonosti kohdennettuja leikkauksia tarvitsisi tehdä vaikuttavasta järjestötyöstä.

Anssi Törmälä & Heli Hjälm (kaupunginhallituksen jäsenet), Matti Ketonen (valtuustoryhmän puheenjohtaja), Maija Törmänen (kunnallisjärjestön puheenjohtaja)
Joensuu

Kategoriat: Uutiset