Työllisyys kasvaa työmarkkinoita uudistamalla

Savo-Karjalan Kokoomus ry:n puheenjohtajan mielpidekirjoitus korostaa, että työllisyys kasvaa työmarkkinoita uudistamalla.

Pohjois-Savossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli viime marraskuussa lähes 11%. Samaan aikaan useilla alueella toimivilla yrityksillä on vaikeuksia rekrytoida osaavaa työvoimaa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on suuri ja se näkyy paitsi Pohjois-Savossa, myös valtakunnallisena huolena. Hallituksen aktiivimallin tarkoituksena on kannustaa työnhakijaa nopeaan työnhakuun heti työttömyyden alettua. Aktiivimallilla pyritään ehkäisemään pitkäaikaisia sekä yhtäjaksoisia työttömyysjaksoja. Myös osa-aikaisten työtehtävien vastaanottaminen on eduksi, sillä työttömyyden pitkittyessä työllistyminen usein vaikeutuu.

Jokaisen työpanos on tärkeä. Aktiivimalli kannustaa hakemaan työtä, opiskelemaan tai kouluttautumaan, kokeilemaan mahdollista yrittäjyyttä tai tekemään muita kunkin henkilökohtaisia työllistymisedellytyksiä parantavia toimia. Aktiivimalli voi osaltaan myös ehkäistä syrjäytymistä.

Jokaisen työtä hakevan työllistyminen on onnistuminen ja työllistymiseen on kannustettava aina. Aktiivimalli ei yksinään ole riittävä uudistus, mutta se on alku uudelle suunnalle. Esimerkiksi Tanskassa alhainen työttömyysprosentti on osaltaan aktivoivan mallin ansiota ja työnantajia helpottaa matala kynnys lisätyövoiman palkkaamiseen.

Positiiviseen muutokseen vaaditaan aktiivimallin lisäksi myös muita uudistuksia. On tarkasteltava sosiaaliturvaa ja työllistymistä yhdessä, toimenpiteiden hyödyt maksimoiden. Yhteiskunta muuttuu, ja työ muuttuu, siksi sosiaaliturvaa on muutettava ja joustavoitettava vastaamaan ihmisten ja työmarkkinoiden tarpeisiin nykyisessä toimintaympäristössä. Aktiivimalli on ensiaskel välttämättömiin uudistuksiin.

Pekka Leskinen
puheenjohtaja
Savo-Karjalan Kokoomus ry

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset