Pienten yritysten asemaa vahvistettava sote-palveluiden valinnanvapaudessa

Savo-Karjalan Kokoomuksen piirihallitus 12.6.2017

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sote- ja valinnanvapauslainsäädännöksi, jota eduskunta parhaillaan käsittelee. Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on lisätä palvelujen tarjontaa. Kokoomus on kantanut huolta lain valmisteluvaiheissa erityisesti pienten yrityksien asemasta ja mahdollisuuksista tarjota todellinen vaihtoehto asiakkaalle.

Pienet yritykset muodostavat todellisuudessa leijonan osan koko sote-yrityskentästä. Ne ovat yrityksiä, jotka tuottavat vanhus-, kuntoutus- ja terveyspalveluita. Näiden pienten yritysten asiantuntemus sekä ihmisläheisyys ovat sote-palveluissa vertaansa vailla. Esimerkiksi valinnanvapauskokeilussa Ylä-Savossa Kiuruveden kunnanlääkäreistä on tullut mieluinen vaihtoehto kunnan terveysasemalle.

Kun sosiaali- ja terveysalan markkina ja palvelutarjonta kasvavat, tämän tulee näkyä myös pienten yrittäjien aseman parantumisena ja yrittäjien määrän kasvuna. Valinnanvapaus, toteutettuna mm. asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta, mahdollistaa alalla erikoistumisen ja asiakkaiden erilaisien tarpeiden huomioimisen. Asiakas päättää jatkossa itse siitä, mistä hän tarvitsemansa palvelut ottaa.

Hallituksen linjauksen mukaan uusiin sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistäviin sote-keskuksiin on tulossa hyvin laaja palvelukattaus. Laaja tarjonta on hyvä erityisesti paljon erilaisia palveluita tarvitseville, mutta mahdollisesti malli on niin raskas, että pienet yritykset jäävät rannalle. Joissain olosuhteissa laajaa palvelukattausta tärkeämpää on sote-keskuksen sijainti.

Savo-Karjalan Kokoomus edellyttää, että eduskunta arvioi lainsäädäntöä uudestaan niin, että pienten yrityksien mahdollisuudet sote-uudistuksessa varmistetaan. Vain siten voidaan saavuttaa aito, ihmisiä todella palveleva monituottajamalli.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Aulikki Sihvonen, puh. 040 5829796

toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi, puh. 050 5670 170

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset