Mitä kuuluu sotettomaan kuntaan?

Eritoten oppositiopuolueet ovat halunneet tehdä tulevista kuntavaaleista sote-vaalit. Vaikka sotepalvelut siirtyvätkin kunnilta maakunnille vasta vuoden 2019 alussa, on tärkeää ymmärtää, että kaikki muu jää senkin jälkeen kuntien vastuulle.

Uudessa sotettomassa kunnassa voidaan keskittyä jatkossa juuri niihin asioihin, jotka ovat kaikista lähimpänä kuntalaisten arkea. Niihin asioihin, jotka puhuttavat meitä eniten niin työpaikoilla, kaupan jonoissa kuin kouluissa ja kaduillakin.

Joensuussa on siirrytty jo uuteen hallintomalliin. Elinvoiman, hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön toimialat kuvaavat hyvin uuden kunnan toimintakenttää. Elinvoimaisuuteen on alettu panostamaan rohkeasti. Se näkyy parhaiten kaupunkikeskustassa, Pielisjoen rannoilla, opiskelija-asuntotuotannossa ja koko seudun tapahtumakirjossa.

Kaupungin ydinkeskustan viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen sekä yritystoiminnan edellytysten parantaminen ovat koko Pohjois-Karjalan etu. Tapahtumat kuuluvat tapahtumakaupungissa myös sen ytimeen. Uudistunut kaupunkikuva toimii käyntikorttina aina ulkomaille saakka.

Viimeisimmät elinkeinoelämän suhdannenäkymät ja teollisuustyöpaikkojen määrän kasvu tarjoavat hyvän pohjan rakentaa Joensuun seudulla uutta kasvua, työpaikkoja ja elinvoimaa. Valtuutettujen on varmistettava, että kasvu ei jää vain tavoitteeksi, vaan kaavamuutokset ja rakennusluvat käsitellään rivakasti, ja neuvontaa sekä ohjausta on aina saatavilla.

Viimeistään nyt terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on otettava ennakkoluulottomasti osaksi uuden kunnan kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa. Tulevaisuudessa kunnan on otettava roolia ennen kaikkea omaehtoisen ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien, kulttuurin, kansalaistoiminnan ja liikunnan tukemisessa – se kun palvelee meitä jokaista taustasta riippumatta.

Kansalaisten alhainen mielenkiinto kuntapolitiikkaa kohtaan on huolestuttava ajankuva. Äänestysaktiivisuuden nostamisessa ja kuntalaisten osallisuuden lisäämisessä onkin meillä ehdokkailla ja päättäjillä vielä paljon työtä. Ollaan aktiivisia – kuunnellaan, kannustetaan ja tehdään yhdessä!

 

Sari Raassina,

kansanedustaja

Kategoriat: Uutiset