Savo-Karjan Kokoomuksen maaseutuverkosto vaati maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselta välittömiä toimenpiteitä maaseutuvirasto Mavin johtamisongelmien ratkaisemiseksi

Savo-Karjan Kokoomus ry:n maaseutuverkosto vaati maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselta välittömiä toimenpiteitä maaseutuvirasto Mavin johtamisongelmien ratkaisemiseksi

”Maaseutuviraston toiminta on aiheuttanut ja aiheuttaa taloudellista ja henkistä vahinkoa viljelijöille ja heidän perheilleen. Viljelijöiden oikeusturvan toteutuminen vaatii välittömiä toimenpiteitä vastuulliselta ministeriltä ja ministeriöltä”, todetaan verkoston kannanotossa.

”Valtio vastaa viimekädessä viranomaistoiminnan sujuvuudesta. Koska maaseutuviraston virkavastuulla annetut lupaukset on toistuvasti petetty, on maan hallituksen rahoitettava tukien maksatuksen viivästymisestä aiheutuvat vahingot viljelijöille. Mavin johtamiseen ja tietojärjestelmiin liittyviä ongelmia ei saa maksattaa viljelijöillä”.

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset