Aulikki Sihvonen jatkaa Savo-Karjalan Kokoomuksen puheenjohtajana

Sote- ja aluehallintouudistus, aidon valinnanvapauden toteutuminen palvelutuotannossa sekä normien purku keskusteluttivat kokousväkeä.

Savo-Karjalan Kokoomus ry:n sääntömääräinen syyspiirikokous pidettiin viikonvaihteessa Kuopiossa. Piirijärjestön puheenjohtajana jatkaa Aulikki Sihvonen Kontiolahdelta. Piirijärjestön varapuheenjohtajina valittiin jatkamaan Jaakko Kekoni Kuopiosta ja Pekka Leskinen Leppävirralta. Piirin taloudenhoitajaksi valittiin Markko Rothström Varkaudesta.

Aulikki Sihvonen toimii mm. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton valtuuston varapuheenjohtajana. Jaakko Kekoni on mm. KYS-kuntayhtymän hallituksen jäsen ja Kokoomuksen Kuopion kunnallisjärjestön puheenjohtaja. Pekka Leskinen toimii mm. Savon liiton hallituksen varapuheenjohtajana ja Pohjois-Savon osalta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistelevan PoSoTe:n ohjaus- ja seurantaryhmässä. Markko Rothström on mm. Savon Koulutuskuntayhtymän hallituksen ja Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen.

Muiksi piirihallituksen jäseniksi valittiin Jenna Hattunen (jäsenliitot), Jouni Holopainen, Kuopio, Tuija Kastari, Kiuruvesi, Reijo Kortelainen, Lieksa, Maarita Mannelin, Joensuu,  Minna Rossi, Suonenjoki, Mauri Tolvanen, Liperi ja Paavo Vatanen, Joensuu.

Piirikokous keskusteli runsaasti toteutumassa olevasta sote- ja aluehallintouudistuksesta. Uudistuksen todettiin muuttavan hyvin merkittävästi kuntien, maakuntien ja aluehallinnon tehtävien jakoa sekä mm. kuntayhtymien hallintoa. Piirikokous piti hyvänä sote-uudistuksen osana säädettävän valinnanvapauslainsäädännön sisältävää palvelujen käyttäjän mahdollisuutta valita itse palveluiden sekä julkisen, kolmannen sektorin tai yksityisen tuottajan.  Kokous edellytti hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa kokoomuslaisilta luottamushenkilöiltä aloitteellisuutta ja valppautta, jotta aidolle palvelujen käyttäjien valinnanvapaudelle luodaan edellytykset palvelutuotannossa.

Piirikokousedustajat toivat esille huolen turhan tiukasta elinkeinontoimintaan ja mm. kalastukseen sekä ampuma-aselupiin liittyvästä sääntelystä.

Kokous asetti tavoitteet vuoden 2017 kunnallisvaalien ehdokasasettelulle ja muulle vaalivalmistautumiselle. Kokous piti tärkeänä kokoomuslaisten arvojen esillä pitämistä ja laajaa koko vaalipiirin kattavaa kansalaiskeskustelua tulevaisuuden kunnista ja niiden tehtävistä.  Tavoitteeksi asetettiin ehdokasmäärän lisääminen edellisistä vaaleista vähintään yhdellä ehdokkaalla jokaisessa kunnassa.

Poliittisen tilannekatsauksen kokouksessa pitivät kansanedustajat Markku Eestilä ja Sari Raassina.

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset