Kansanedustaja Sari Raassina tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Raassina on valittu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) uudeksi puheenjohtajaksi. Valtioneuvosto asetti uuden neuvottelukunnan eduskunnan toimikaudeksi torstaina 29.10.2015. TANEn tavoitteena on sukupuolten välinen tasa-arvo yhteiskunnassa. Neuvottelukunta tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden tasa-arvoon vaikuttavien toimenpiteiden kehittämiseksi.

”Keskeistä on tunnistaa epätasa-arvoistavia rakenteita ja toimintamalleja ja puuttua niihin. Sukupuolten välinen tasa-arvotyö vaatii edelleen ponnisteluja, mutta se ei ole ainut sektori yhteiskunnassamme, jossa tasa-arvo ei toteudu. Tasa-arvoisen avioliittolain voimaansaattaminen viivytyksittä korjaa yhden keskeisen tasa-arvovajeen Suomessa”, Raassina toteaa. Raassina korostaa, että työelämän tasa-arvokysymykset ovat hänelle tärkeitä.  ”Naisten ja miesten urakehitys poikkeaa toisistaan. Erityisen huolestuttavaa on naisten suhteellisen vähäinen osuus yritysten johtotehtävissä ja naisten miehiä hitaampi eteneminen akateemisella uralla tohtorintutkinnon jälkeen”, hän muistuttaa.

Raassinan mukaan hallituksen esitys vanhemmuuden kustannusten korvaamisesta työnantajalle on hyvä alku, mutta se ei yksinään riitä. ”On löydettävä keinoja, jolla vanhemmuuden vaikutuksia ihmisen urakehitykseen voidaan tasata. Naisten osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tulee vahvistaa. Tavoitteeksi pitää asettaa, että seuraavissa kuntavaaleissa ehdokkaina on samassa suhteessa sekä naisia että miehiä.” Raassina muistuttaa myös, että terveyden tasa-arvosta on huolehdittava. Tämä pitää sisällään niin terveydenhoitopalveluiden jakautumisen sekä sukupuolten ja taloudellisen aseman väliset terveyserot. ”Tasa-arvovaikutusten arviointi on otettava osaksi valtion ja kuntien hallinto- ja budjettiprosesseja”, hän ehdottaa.

Raassina on kuopiolainen ensimmäisen kauden kansanedustaja. Eduskunnassa hän toimii sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä. Koulutukseltaan Raassina on lääketieteen lisensiaatti ja siviiliammatiltaan hankejohtaja sekä syöpätautien erikoislääkäri.

 

Lisätietoja:
Sari Raassina,
050 523 2808

 

Kategoriat: Uutiset