Kolumni: Inhimillisyyttä, vastuuta ja elinvoimaa

Turvapaikanhakijat ja heitä varten perustettavat vastaanottokeskukset tulevat tarkoittamaan monille alueille lisää elinvoimaa, lisää työpaikkoja, lisää vuoroja joukkoliikenteeseen, lisää oppilaita kyläkouluihin jne.. Savo-Karjalasta löytyy useampi kunta, jonka väestökehitys on ollut jo pitkään negatiivinen. Kunnissa on myös paljon tyhjiä, käyttämättömiä kiinteistöjä, jotka soveltuisivat sellaisenaan tai pienillä muutoksilla toimimaan niin hätämajoitustiloina pakolaisille kuin vastaanottokeskuksina. Näitä tiloja kannattaa aktiivisesti tarjota sisäasiainministeriölle. Kannustan kunnissa käymään avointa keskustelua kuntalaisten ja  päättäjien kesken millaiset valmiudet omassa kunnassa olisi  vastaanottokeskuksen perustamiseen tai pakolaisten vastaanottamiseen. Toivon rakentavaa keskustelua jossa kaikki voivat esittää mielipiteitään mahdollisista ennakkoluuloista ja peloistaan tai rakentavista ratkaisuista humanitäärisen avun antamiseen. Minusta meillä ei ole enää varaa vai seurat sivusta pakolaisongelman kasvamista tai emme voi ulkoistaa vastuuta vain jollekin toiselle vaan toiminnan aika on nyt.

Me suomalaiset olemme olleet valmiita auttamaan pakolaisia ensisijaisesti heidän omissa kotimaissaan, mutta nyt ihmisten kasvava hätä ja laajeneva kriisi Euroopassa vaativat meiltä kaikilta uutta ajattelumallia ja pikaisia, uusia toimia. Valtava määrä ihmisiä  on joutunut jättämään kotinsa, kotiseutunsa ja pakenemaan henkensä edestä sotaa, terroria ja väkivaltaa. Emme voi ulkoistaa ongelman hoitamista jollekin toiselle, emme voi sulkea silmiämme inhimilliseltä hädältä kun meillä on mahdollisuus auttaa  pienillä teoilla ja isoilla päätöksillä.

Savo-Karjalassa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksien osalta on tehty jo päätös Kontiolahdella, jonne Maahanmuuttovirasto perustaa vastaanottokeskuksen  1.10.2015 alkaen. Toimijana Kontiolahden vastaanottokeskuksessa on Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan Piiri. Myös Liperin Vaiviossa on ovet avoinna turvapaikanhakijoille, jossa seurakuntayhtymällä on valmiudet antaa tiloja turvapaikanhankijoille. Kuopion seudulla on meneillään selvitystyö vastaanottokeskukselle sopivista tiloista.  Alueellamme on myös monia muita kuntia, joissa on tyhjää, käyttämätöntä, tarkoitukseen mahdollisesti soveltuvaa tilaa. Näitä tiloja kannattaa aktiivisesti tarjota valtiovallalle. Turvapaikanhakijat ovat mahdollisuus monelle kunnalle.  Vastaanottokeskukset työllistävät, lisäävät paikallisten palvelujen kysyntää ja lisäävät parantavat alueen elinvoimaisuutta. Monella turvapaikanhakijalla on varmasti myös sellaista ammatillista osaamista ja yrittäjähenkisyyttä, joille on uudella kotiseudulla kysyntää.

Sydäntä ja järkeä käyttämällä saamme aikaan inhimillisiä ratkaisuja pakolaispolitiikkaan.

 

Aulikki Sihvonen
Kokoomuksen Savo-Karjalan piirin puheenjohtaja
Kokoomus rp:n puoluehallituksen jäsen

Kategoriat: Uutiset