Sari Raassina

Kolumni: Sari Raassina – Inhimillinen hoiva kuuluu jokaiselle

Jokainen vanhus, jokainen ihminen ansaitsee laadukasta hoitoa ja hoivaa sitä tarvitessaan.

Viime viikkojen keskustelu vanhuspalveluiden laadusta on nostanut aiheellisesti esiin vakavia laiminlyöntejä, suoranaista välinpitämättömyyttä. Kaltoin kohtelua ja hoitovirheitä on todettu niin yksityisten kuin julkisten palvelun tuottajien toiminnassa. On vain hyvä, että ongelmat ovat tulleet päivänvaloon. Todellisen tiedon kautta on mahdollista löytää myös ratkaisuja.

Sairaat ihmiset tarvitsevat tekeviä käsiä. Ikäihmisten hoivan tarpeet ovat kuitenkin kovin erilaisia. Fyysisesti omatoiminen muistisairas ja vuoteeseen hoidettava vanhus tarvitsevat erilaisen määrän yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa hoivaa. Saattohoitotilanteessa hoitajatarve nousee entisestään. Keskustelussa on tarjottu yksinkertaista ratkaisua erittäin monitahoiseen ongelmaan. Samoin sekaisin on mennyt hoitaja- ja henkilökuntamitoitukset. Hoitajien lisäksi tarvitaan myös muuta henkilökuntaa viriketoimintaan; seurusteluun, valokuvien katseluun, siivoukseen ja ruokailun järjestämiseen. Lääkäripalvelua on myös oltava saatavissa sitä tarvittaessa.

Noin puolet hoivaa tarvitsevista vanhuksista on kotihoidon piirissä ja noin puolet palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen piirissä. Suomessa on myös hienoista pulaa lähihoitajista. Suurin puute pätevistä hoitajista on kotihoidossa.

Jos siirtäisimme lainsäädännöllä yli 4000 hoitajaa tehostettuun palveluasumiseen, hoidon laatu vaarantuisi esim. kotihoidon piirissä olevien vanhusten osalta. Hallitus on maanantaina Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen esityksestä päättänyt rahoittaa lähihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutusta merkittävästi.

Laadukkaiden vanhuspalveluiden turvaamiseen tarvitaan myös muita toimia. Toivon todella, että saamme Soteuudistuksen kautta parempaa ostajaosaamista. Omaishoitajien asemaa on vahvistettava. Lähijohtamista on kehitettävä ja yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä ja valvontaa on lisättävä. Sopimusrikkomukset on sanktioitava ankarasti.

Arvokas vanhuus ja hyvä hoiva vaativat myös rahaa. Meidän poliitikkojen on pidettävä huolta myös siitä, että ikääntyvässä Suomessa nuoremmilla ja pienemmillä sukupolvilla on mahdollisuus kouluttautua ja tehdä työtä. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ylläpitää luottamusta Suomeen.

Linkki ehdokkaan blogiin: www.sariraassina.fi/blogi.html

Kirjoittaja on kokoomuksen kansanedustajaehdokas Sari Raassina Savo-Karjalasta

Kategoriat: Blogit, Sari Raassina