Blogi: Miia Eskelinen-Fingerroos – Maahanmuutosta ja tasa-arvosta

Hyvää naistenpäivää! Sen sijaan, että kertaisin, miksi ja millä perusteilla naisen euro on 0,80 euroa (kyseessä on kuitenkin tärkeä asia ja siitä voi lukea vaikka täältä), ajattelin nostaa keskiöön tärkeän näkökulman naiseudesta. Maahanmuuton sekä naisten aseman onnistuneessa kotouttamisessa. Onko suomalainen yhteiskunta tasa-arvoinen? Ei varmastikaan täysin, mutta hyvällä tolalla meillä asiat täällä on.

Naisten aseman kohentaminen on kotoutumisen edellytys

Naisten asemaa parantamalla voidaan tehokkaimmin torjua toisen sukupolven maahanmuuttajien keskuudessa sikiäviä eriytymisen, syrjäytymisen sekä epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Mitä enemmän mahdollistamme eristäytymistä, mitä enemmän annamme tilaa yhteisöille eriytyä omaksi kulttuurikseen kulttuurimme sisään, sitä vahvemmin tuemme syrjäytymistä. Siinä missä muuallakin, myös maahanmuuttajien keskuudessa syrjäytyminen luo ongelmia yhteisötasolla ja vaikeuttaa pitkän aikavälin kotoutumista.

Tasa-arvo kulttuurimme kivijalkana

Aivan liian vähän on keskusteltu siitä, miten saada sodan jaloista saapuneet naiset ja lapset osaksi suomalaista, tasa-arvoista yhteiskuntaa arvokkaina yksilöinä, joilla on omat oikeudet ja joita ei ole sidottu suvun miehiin millään tavalla.

Suomalaisen hyvinvointivaltion yksi perimmäisistä arvoista on tasa-arvo. Siksipä naisten tasa-arvoisen aseman takaaminen maahanmuuttajien keskuudessa on nostettava vahvemmin keskusteluun – erityisesti puhuttaessa humanitäärisen avun hakijoista, joista monet tulevat hyvin erilaisesta kulttuuritaustasta. Kulttuurista, jossa naisen asema ei ole kummoinen.

Ylpeästi isänmaallinen

Meidän on otettava tiukemmin vastuullemme naisten aseman parantaminen maahanmuuttajien keskuudessa. Tämä on kulttuurimme perusta ja arvo, josta meidän on voitava pitää kiinni. Meidän on pidettävä huoli siitä, että maahamme turvaan päässeet ihmiset pääsevät kiinni turvalliseen yhteiskuntaamme ja osaksi suomalaista yhteisöä sukupuolesta riippumatta. Myös vieraista kulttuureista tulleet nuoret ansaitsevat oikeuden valita millaisen tulevaisuuden itselleen rakentavat – olivatpa sitten tyttöjä tai poikia.

Suomessa tulee jatkossakin tarjota mahdollisuuksia heille, jotka mahdollisuuksiin haluavat tarttua, tiiviinä osana yhteiskuntaamme.

Miehet ja naiset – yhtä tasa-arvoisina Suomessa, taustaan katsomatta.

PS. Toinen tarina onkin sitten osaajien rekrytoiminen ja naisten asema vetovoimaisuuden kehittämiseksi.

Linkki ehdokkaan blogiin: www.miiaef.fi/blogi-2

Kirjoittaja on kokoomuksen kansanedustajaehdokas Miia Eskelinen Fingerroos Savo-Karjalasta

Kategoriat: Blogit, Miia Eskelinen-Fingerroos