Sarvela Antti

Blogi: Antti Sarvela – Kolme tyhmää ajatusta metsistä

1. Hakkuiden rajoittaminen. Juuri valmistuneiden vaalikonevastausten perusteella näkyy selvästi, että mitä kauemmas vasemmalle (ja vihreään suuntaan) mennään, sitä enemmän metsän hakkuiden rajoittaminen saa kannatusta. Perusteena lienee hiilinielujen kasvattaminen – ilmeisesti toisten omistamissa metsissä. Perusteluissa on unohtunut pari oleellista asiaa.

Ensinnäkin Suomen metsien kokonaispuustomäärä lähti kasvuun vasta, kun niin sanottu jatkuvan kasvatuksen menetelmä ( harsinta) voitiin korvata koneellisesti tehtävällä avohakkuilla. Jotkut väittävät, että Suomen puuvarat vähenevät jos hakkuita lisätään. Älkää uskoko heitä. Asia on juuri päinvastoin. Metsävarat ovat kasvaneet viimeiset 50 vuotta. Itse asiassa hakkuita on vieläkin mahdollista lisätä ja puumäärä kasvaa siitä huolimatta.

Toiseksi. Meidän pitää olla oikeasti vihreitä. Jos nyt lopettaisimme metsien hakkuut, hiilinielut kasvaisivat ehkä vuoteen 2030 asti. Sen jälkeen kasvu hiljenee, metsät alkaisivatkin lahota pystyyn ja se siitä hiilinielusta sitten. Mallin pitää kestää tarkastelu, joka kestää ainakin vuoteen 3000 saakka!  Se on oikeaa vihreyttä.

2. Kiinteistöverot. Tämä on vasemmiston lempiajatus vaaleista toiseen. He ovat kovin innokkaita verottamaan…Mikäli kiinteistöverot ulotettaisiin maa- ja metsätalousalueisiin, pitää jokamiehenoikeudesta keskustella samaan aikaan. Oman kokemukseni mukaan maanomistajat sallivat mielellään jokamiehenoikeuden. Niin minä itsekin. Metsämaan verottaminen on kuitenkin ristiriidassa jokamiehenoikeuksien kanssa. Vapaata marjastusta, sienestystä ja muita mahdollisuuksia nauttia luonnosta voi olla vaikea enää perustella, jos metsänomistajalla maksatetaan kiinteistöveroa.

3. Avohakkuukielto. Kaikkein hupsuimmat kaupunkikuplatontut saattavat kannattaa edellisten lisäksi vielä avohakkuiden kieltämistä. Ensin valtion metsissä. Ja kohtapuoliin myös yksityismetsissä. Siinä puun tuotanto vähenisi oleellisesti. Ja metsäteollisuus. Kannattaa muistaa, että metsäteollisuus työllistää yli 40 000 ihmistä ja maksaa palkkojakin noin 1,8 miljardia euroa vuosittain. Kantorahatuloja maksettiin viime vuonna noin 2.2 miljardia euroa.

Nyt ei kannata ampua itseään molempiin polviin. Sillä puujalkaankin tarvitaan hakkuita.

Linkki ehdokkaan blogiin: www.anttisarvela.fi/blogit.html 

Kirjoittaja on kokoomuksen kansanedustajaehdokas Antti Sarvela Savo-Karjalasta

Kategoriat: Antti Sarvela, Blogit